TRAK (S-)

TSH-receptorantikroppar

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på Mb Basedow eller tyreoidit, vid oftalmopati och behandlingsuppföljning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 1,8 E/L          

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU17888
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00