TRAK (S-)

TSH-receptorantikroppar

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid misstanke på Mb Basedow eller tyreoidit, vid oftalmopati och behandlingsuppföljning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25 °C 1 dygn
Kyla, 2 till 8 °C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet. 

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 2,9 E/L          

Övrigt

Bedömning:
TRAK <2,9 E/L: TSH-receptor-antikroppar ej påvisade.
TRAK 2,9-3,3 E/L: TSH-receptor-antikroppar gränsvärde.
TRAK ≥3,4 E/L: TSH-receptor-antikroppar påvisade.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU04131
Produktnummer
(på fakturor m.m.)

NPU04131

Alternativa sökord

TSH-receptor-antikroppar, TRAB

Senast uppdaterad

8 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00