Calcium (S-)

Ca

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Bör relateras till albuminkoncentrationen.
Vida indikationer, hög prioritet vid metabolisk ”screening”.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Använd ej stas.

Hantering

Låt röret stå minst 30 minuter för fullständig koagulering. Centrifugera inom 1 timme vid cirka 4000 rpm eller 2000 g i 10 minuter.
Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 2,30 - 2,75
6 - 12 mån 2,45 - 2,75
1 - 17 år 2,32 - 2,67
> 17 år 2,15 - 2,50

Enhet: mmol/L           

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01443
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01443
Senast uppdaterad

11 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00