Calcium (S-)

Ca

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bör relateras till albuminkoncentrationen.
Vida indikationer, hög prioritet vid metabolisk ”screening”.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Använd ej stas.

Hantering/Hållbarhet

Låt röret stå minst 30 minuter för fullständig koagulering. Centrifugera inom 1 timme vid cirka 4000 rpm eller 2000 g i 10 minuter.
Se vidare info >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 2,30 - 2,75
6 - 12 mån 2,45 - 2,75
1 - 17 år 2,32 - 2,67
> 17 år 2,15 - 2,50

Enhet: mmol/L           

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01443
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00