Albumin, natturin (tU-)

Mikroalbumin, natt

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinsamling börjar och slutar samt urinvolym.
Indikation/Bedömning

Följs vid diabetes och hypertoni.

Vid extremt höga värden för U-Albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden. Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (t.ex. ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.

Material/Provtagning

Samla natturin under 12 timmar (ex 19.00-07.00) i dunk utan tillsats.
Se Instruktion för samling av 12 timmars natturin.

Hantering/Hållbarhet

Viktigt!

Skicka hela volymen alt. blanda, mät urinen och häll av cirka 5 mL i transportrör.
Skriv totalvolymen och ange klockslag med timmar och minuter för början och slut på urinsamlingen på remissen.
Förvara dunken i kyl under uppsamligsperioden.

Referensintervall

< 15 µg/minut

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
SWE05121
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19678
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00