SARS-CoV-2, antikroppar

Indikation

Medicinska indikationer för antikroppstestning

Vid misstanke om genomgången covid‐19 infektion eller vid uppföljning efter vaccination.

För kontroll av antikroppssvar hos personer med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling. Analysen är inte avsedd att användas för allmän screening efter vaccination. 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetssjukhuset

Metod

Påvisning av IgG-antikroppar mot S1-antigen. 

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Beställ: Annan mikrobiologisk undersökning- skriv vad ni önskar

På pappersremiss Mikrobiologi, skriv under övriga analyser: "SARS-CoV2-antikroppar".

Ange eventuella symtom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum
Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör.

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Analysen utförs på Karolinska Universitetssjukhuset.

Referensintervall

Se tolkning av resultaten som bifogas svaret. 

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

 

Datakoder (EDI/NPU)

MLN00317

Övrig information


 

Alternativa sökord

Det nya coronaviruset
SARS 
Spike
Covid-19
Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar
Covid-19 antikroppar

Senast uppdaterad

15 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00