Prolaktin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Skriv alltid provtagningsdatum och klockslag.
Indikation/Bedömning

Vid amenorré- och oligomenorréutredning, galaktorré, andra hypofysutredningar. Vid anovulation eller corpus luteuminsufficiens samt hypoandrogenism och impotens.

Material/Provtagning

Tag provet efter klockan 10 eller tidigast tre timmar efter uppvaknandet pga dygnsvariation. Undvik stress i samband med provtagningen, låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagningen.

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Se vidare info >>>

Svarsrutiner Analyseras dagligen. 
Referensintervall

Kvinnor i fertil ålder, ej gravida

64 - 572

Kvinnor ≥ 50 år, postmenopaus

64 - 403

Män > 17 år

64 - 403

Enhet: mIE/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU18247
Senast uppdaterad

13 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00