Prolaktin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Skriv alltid provtagningsdatum och klockslag.
Indikation/Bedömning

Vid amenorré- och oligomenorréutredning, galaktorré, andra hypofysutredningar. Vid anovulation eller corpus luteuminsufficiens samt hypoandrogenism och impotens.

Material/Provtagning

Tag provet efter klockan 10 eller tidigast tre timmar efter uppvaknandet pga dygnsvariation. Undvik stress i samband med provtagningen, låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagningen.

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 7 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen. 
Referensintervall

Kvinnor i fertil ålder, ej gravida

64 - 572

Kvinnor ≥ 50 år, postmenopaus

64 - 403

Män > 17 år

64 - 403

Enhet: mIE/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU18247
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19897
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00