Neisseria gonorrhoeae-DNA (Gonorré)

Klamydia (Chlamydia trachomatis-DNA) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae-DNA) analyseras alltid tillsammans.

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom, smittspårning.
Indikation

Misstanke om gonorré.

Analysen utförs med PCR-teknik som direkt påvisar Neisseria gonorrhoeae-DNA. Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas samtidigt taget prov för odling. Se aktuell provtagningsanvisning. 

Provtagning

Provtagningskit

Förpackning innehållande transportrör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®). Rör används för alla provtagningsmaterial, inklusive urin. 

Provtagningslokalisationer

Provtagningslokalisationer avgörs av symtom och sexualanamnes. Rutinmässigt rekommenderas cervix- eller vaginalprov för kvinnor och urinprov för män. Då prov tas för både odling och DNA-påvisning ska odlingsprovet tas först; se provtagningsanvisningar för odling av gonokocker (Neisseria gonorrhoeae). 

Kvinnor

Vaginalprov (även självprovtagning)
 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 4 cm in i vagina.
 • Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 
Cervixprov
 • Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
 • Använd provtagningspinnen i kitet; för in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
 • Rotera pinnen 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så transportröret inte läcker.

Män

Uretra

För män rekommenderas i första hand urinprov.

 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet 2-3 cm upp i uretra.
 • Rotera pinnen 2-3 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 

Kvinnor och män

Urin

För män rekommenderas i första hand urinprov. För kvinnor rekommenderas i första hand prov från vagina eller cervix.

 • Patienten ska ha hållit urinen i blåsan minst två timmar innan provtagning.
 • Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
 • Ca 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
 • Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
  OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Rektumsekret
 • Provtagning sker helst via proktoskop.
 • Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Svalgsekret
 • Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Ögonsekret
 • Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
 • Torka bort eventuellt purulent sekret.
 •  Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Hantering/Hållbarhet

Provrören innehåller vätska som gör att provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport. 

Svarsrutin

Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Proverna besvaras:

 • Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat/påvisat
 • Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat/påvisat
Övrigt

Analysen utförs alltid tillsammans med Chlamydia trachomatis-DNA. Prov positivt för gonokocker verifieras med ytterligare en analys som detekterar en annan DNA-sekvens.

Alla patienter med gonokocker ska provtas för odling innan behandling så att antibiotikaresistens och epidemiologisk typning kan utföras. Se separat provtagningsanvisning. 

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Ackrediterad Ja, samtliga provtagningsmaterial förutom ögonsekret.
Senast uppdaterad

25 april 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00