Neisseria gonorrhoeae-DNA (Gonorré)

Klamydia (Chlamydia trachomatis-RNA) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae-DNA) analyseras alltid tillsammans.

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom, smittspårning.
Indikation

Misstanke om gonorré.

Analysen utförs med PCR-teknik som direkt påvisar Neisseria gonorrhoeae-DNA. Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas samtidigt att prov för odling tas. 

Provtagning

Provtagningskit

Förpackning innehållande transportrör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®). Rör används för alla provtagningsmaterial, inklusive urin. 

Provtagningslokalisationer

Provtagningslokalisationer avgörs av symtom och sexualanamnes. Rutinmässigt rekommenderas cervix- eller vaginalprov för kvinnor och urinprov för män. Då prov tas för både odling och DNA-påvisning ska odlingsprovet tas först; se provtagningsanvisningar för odling av gonokocker (Neisseria gonorrhoeae). 

Kvinnor

Vaginalprov (även självprovtagning)
 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 4 cm in i vagina.
 • Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 
Cervixprov
 • Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
 • Använd provtagningspinnen i kitet; för in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
 • Rotera pinnen 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så transportröret inte läcker.

Män och/eller kvinnor

Urin

För män rekommenderas i första hand urinprov. För kvinnor rekommenderas i första hand prov från vagina eller cervix.

 • Patienten ska ha hållit urinen i blåsan minst två timmar innan provtagning.
 • Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
 • Ca 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
 • Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
  OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Rektumsekret
 • Provtagning sker helst via proktoskop.
 • Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Svalgsekret
 • Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Ögonsekret
 • Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
 • Torka bort eventuellt purulent sekret.
 •  Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Hantering/Hållbarhet

Provrören innehåller vätska som gör att provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport. 

Svarsrutin

Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Proverna besvaras:

 • Chlamydia trachomatis RNA Ej påvisat/påvisat
 • Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat/påvisat
Övrigt

Analysen utförs alltid tillsammans med Chlamydia trachomatis-RNA. Prov positivt för gonokocker verifieras med ytterligare en analys som detekterar en annan DNA-sekvens.

Alla patienter med gonokocker ska provtas för odling innan behandling så att antibiotikaresistens och epidemiologisk typning kan utföras. Se separat provtagningsanvisning. https://www.karolinska.se/pta/klinisk-mikrobiologi/klamydia-och-gonokocker/

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Ackrediterad Ja, samtliga provtagningsmaterial förutom ögonsekret och övrigt.
Senast uppdaterad

15 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00