Nasofarynxodling

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i övre luftvägarna, laryngit och otit.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Nasopharynxodling.

Ange eventuella symtom. Ange önskemål om resistensbestämning mot särskilt antibiotikum. 

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret

Provtagningsmateriel: Bakt. set, blå kork.  

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Svar lämnas vid växt av pneumokocker, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och betahemolyserande strepokocker grupp A, C eller G samt meningokocker.

Kliniskt intressanta fynd resistensbestäms rutinmässigt, om resistensläget inte på förhand är känt.  

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00