EVF (B-)

Erytrocyter, volymfraktion

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier, tel. 08-123 192 48
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering och Hållbarhet Hållbart 1 dygn i rumstemperatur, 4 dygn i kylskåp.
Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag 0,45 – 0,58
2 - 7 dagar 0,58 – 0,70
8 - 14 dagar 0,37 - 0,50
15 - 30 dagar 0,37 - 0,46
31- 60 dagar 0,32 - 0,44
61 - 180 dagar 0,34 - 0,43
6 mån - 7 år 0,30 - 0,39
8 - 11 år 0,32 -0,42
Flickor 12 - 17 år 0,33 - 0,45
Pojkar 12 - 17 år 0,36 - 0,49
Kvinnor: > 17 år 0,35 – 0,46
Män   > 17 år  0,39 – 0,50

 

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01961
EDI-kod närlab ML200295
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00