EVF (B-)

Erytrocyter, volymfraktion

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier, tel. 08-123 192 48
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport. Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 4 dygn

 

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag 0,45 – 0,58
2 - 7 dagar 0,58 – 0,70
8 - 14 dagar 0,37 - 0,50
15 - 30 dagar 0,37 - 0,46
31- 60 dagar 0,32 - 0,44
61 - 180 dagar 0,34 - 0,43
6 mån - 7 år 0,30 - 0,39
8 - 11 år 0,32 -0,42
Flickor 12 - 17 år 0,33 - 0,45
Pojkar 12 - 17 år 0,36 - 0,49
Kvinnor: > 17 år 0,35 – 0,46
Män   > 17 år  0,39 – 0,50

 

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML200294
EDI-kod närlab ML200295
Produktnummer (ses på fakturan) NPU01961
Senast uppdaterad

17 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00