HIV

Indikation

Misstanke om infektion med hiv

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA).

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi.

Beställ: HIV-screen, antigen och antikroppar
Ingående analyser: HIV-ag, HIV-ak

Ange tidpunkt för misstänkt expositionstillfälle. Hivinfektion kan upptäckas tidigast 10-20 dagar efter exposition. Säkerställ att kontaktinformation finns vid beställning eftersom laboratoriet lämnar telefonsvar vid positiva fynd. 

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter.
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör.

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. Vid positivt resultat utförs konfirmerande undersökning på referenslaboratorium. Svar på konfirmerande test lämnas efter 2-3 vardagar.

Positiva svar kommenteras.

Positiva svar telefonbesvaras.

För uteslutande av provförväxling bör alltid kontrollprov tas vid positivt hiv-test.

Uppföljning av negativt hivtest bör ske 6 veckor efter misstänkt exposition.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hivinfektion ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

12 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00