AFP (S-)

alfa-Fetoprotein

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på teratom eller primär levercancer.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart i 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 10 µg/L,  som cancermarkör


Gravida:

vecka 11:

20 - 60 ug/L

vecka 12 - 14:

20 - 70 ug/L

vecka 15:

15 - 70 ug/L

vecka 16 - 17 :

20 - 80 ug/L

vecka 18 - 19:

20 - 100 ug/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19766
Senast uppdaterad

16 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00