Hepatit C-virus, antikroppar

Indikation

Screening/Akut hepatit

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Vid akut hepatit utan känd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C. 

Screening/Akut hepatit

Beställ: Hepatit C Ak (screen, anti-HCV). 
Ingående analyser: HCV-ak.

Ange misstänkt smittkälla och smittotillfälle. 

Akut hepatit, nysmitta

Beställ: Hepatit C Ak/Ag, nysmitta.
Ingående analyser: HCV-ak, HCV-ag.

Ange misstänkt smittkälla och smittotillfälle. 

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva fynd konfirmeras vilket fördröjer svarstiden. Svar på positiva fynd lämnas 3-6 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hepatit C ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Hos immunkompetenta individer kan antikroppar påvisas inom två veckor. Hos icke immunkompetenta individer kan det dröja mer än ett år innan antikroppar kan påvisas.

Alternativa sökord

  • HCV.
Senast uppdaterad

12 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00