PTH (S-)

Paratyreoideahormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av hyperparatyreoidism och för bedömning av calciummetabolismen vid uremi och dialysbehandling.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Sänkta PTH-koncentrationer med uppemot 40-50% under några timmar efter intag av kalkrik föda (kalkberikad juice och mjölk) har beskrivits. För optimal klinisk nytta rekommenderas därför standardiserad provtagning, dvs fastande morgonprov.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 6 timmar i rumstemperatur och 2 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Svarsrutier Analyseras dagligen.
Referensintervall

1,8 – 11 pmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03028
Senast uppdaterad

4 april 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00