PTH (S-)

Paratyreoideahormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Utredning av hyperparatyreoidism och för bedömning av calciummetabolismen vid uremi och dialysbehandling.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Sänkta PTH-koncentrationer med uppemot 40-50% under några timmar efter intag av kalkrik föda (kalkberikad juice och mjölk) har beskrivits. För optimal klinisk nytta rekommenderas därför standardiserad provtagning, dvs fastande morgonprov.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 6h
Kyla, 2 till 8°C 2 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutier Analyseras dagligen.
Referensintervall

1,8 – 11 pmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200274
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03028
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00