Pankreasamylas (S-)

Amylas, pankreas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid utredning av akuta bukfall. Förhöja värden vid akut pankreasskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 7 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
 1 v - 5 mån  0,02 - 0,20
6 mån - 1 år 0,02 - 0,39
2 - 14 år 0,10 - 0,60
15 - 18 år 0,16 - 0,80
> 18 år 0,15 - 1,1  

Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU19986
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU08591
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00