Pankreasamylas (S-)

Amylas, pankreas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av akuta bukfall. Förhöja värden vid akut pankreasskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
 1 v - 5 mån  0,02 - 0,20
6 mån - 1 år 0,02 - 0,39
2 - 14 år 0,10 - 0,60
15 - 18 år 0,16 - 0,80
> 18 år 0,15 - 1,1  

Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19986
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00