Deamiderat gliadin-ak (IgG) (S-)

Antikroppar mot deamiderat gliadin, IgG (S-)

Alternativa sökord Ak mot gliadin
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

S-Deamiderat gliadin-ak (IgG) används som komplement till S-Transglutaminas-ak (IgA) vid IgA-brist. IgA-antikroppar mot transglutaminas (S-Transglutaminas-ak (IgA)) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs. även för barn <2 års ålder. IgG antikroppar mot transglutaminas och deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om S-Transglutaminas-ak (IgA) är negativt men misstanken om celiaki kvarstår. Vid analys av S-Transglutaminas-ak (IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Transglutaminas-ak (IgG) och S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se nationellt vårdprogram för Celiaki: >>>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 h
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin
Analyseras minst två gånger per vecka.
Referensintervall
Negativ < 7 kE/l
Gränsvärde 7 - 10 kE/l
Positiv > 10  kE/l
EDI-kod NPU08944
Produktkod (ses på fakturor) NPU08944
Senast uppdaterad

17 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00