TPO-Ak (S-)

Tyreoperoxidasantikroppar

System S-
Specialitet Klinisk kemi/immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid autoimmuna sjukdomar i tyreoidea.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
 

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 5,6 kE/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU20041
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00