CK-MB (P-)

Kreatinkinas MB

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

Instabil angina pectoris, akut myokardskada, hjärtinfarkt särskilt reinfarkt, vid antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos med trombolys.

Kompletterande analyser: P-Troponin, P-NT-proBNP.

Material/Provtagning

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras och kylförvaras inom 4 timmar. Skickas kylt om ankomst till lab sker inom 8 timmar. Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma och skickas fryst.

Övrigt

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

< 5 ug/L

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00