Katekolaminer (tU-)

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinssamling börjar och slutar samt urinvolym.
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på feokromocytom och besläktade tumörer.

Material/Provtagning

Dygnssamling i dunk med saltsyra (20 mL HCl 6 mol/L)

Dunken få ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större volym använd fler dunkar.
Se Instruktion för samling av dygnsmängd urin.
Förvara urinen i kyl under uppsamlingsperioden. Samma prov och remiss till tU-Katekolaminer, tU-VMA och tU-5-HIAA.

Hantering/Hållbarhet

Skicka hela volymen eller blanda, mät urinen och häll av cirka 10 mL. 
Ange totalvolymen och uppsamlingsperiod (klockslag för start och avslutning) på remissen.

Referensintervall

Se svar.

Övrigt

Samma prov räcker även till tU-VMA och tU-5-HIAA.

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00