AMH (S-)

Anti-Mülleriskt hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom fyra (4) timmar.
Serum kan skickas i rumstemperatur om ankomst till laboratoriet sker inom ett dygn.
Centrifugerat prov är hållbart två (2) dygn i kyl. Om analysen inte sker inom två dygn skall provet hällas av och frysas.
Fryst är serum hållbart i minst tre (3) månader.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

 

Tolkningsförslag:

Sambandet mellan S-AMH och antral follicle count (AFC)
S-AMH ≤ 0,681 µg/L:                 Störst sannolikhet för AFC 0–7
S-AMH 0,682–2,27 µg/L:           Störst sannolikhet för AFC 8–15
S-AMH > 2,27 µg/L:                   Störst sannolikhet för AFC > 15

Se vidare info >>

EDI-kod NPU27675
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00