Koppar (tU-)

Cu (tU-)

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031 – 342 13 25

Remiss Klinisk kemi
Material/Provtagning Se provtagningsanvisning Sahlgrenska >>
Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00