ECP (S-)

Eosinofilt katjoniskt protein

System S-
Specialitet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Utförande laboratorium Akademiska laboratoriet,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Remiss Allergi
Indikation/Bedömning

Ett mått på luftvägsinflammationen vid astma. För terapikontroll vid astma.

Material/Provtagning

Se provtagningsanvisning Akademiska sjukhuset

Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00