Transferrinmättnad (S-)

System  S-
Specialitet Klinisk Kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Beräknas från S-TIBC/Transferrin och S-Järn, enligt formeln Järn/TIBC.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 10 h
Kyla, 2 till 8°C 3 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Utförs dagligen.
Referensintervall

1 v - 11 år

0,16 - 0,35

12 - 18 år

0,08 - 0,31

Kvinnor 19 - 50 år

0,10 – 0,50

Kvinnor   > 50 år

0,15 – 0,50

Män   > 18 år

0,15 – 0,60

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU04191
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU04191
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00