TIBC (S-)

Total järnbindande kapacitet

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.
TIBC beräknas som Transferrin x 25.

Vid analys av S-Järn och S-TIBC beräknas Transferrinmättnad enligt formeln S-Fe /S-TIBC.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
 

Svarsrutiner Utförs dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 32 - 80
6 mån - 11 år 52 - 88
Flickor 12 - 18 år 60 - 108
Pojkar 12 - 18 år 60 - 95
> 18 år 47 - 80
Enhet: µmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04133
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00