TIBC (S-)

Total järnbindande kapacitet

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.
TIBC beräknas som Transferrin x 25.

Vid analys av S-Järn och S-TIBC beräknas Transferrinmättnad enligt formeln S-Fe /S-TIBC.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
 

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Kyla, 2 till 8°C 3 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Utförs dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 32 - 80
6 mån - 11 år 52 - 88
Flickor 12 - 18 år 60 - 108
Pojkar 12 - 18 år 60 - 95
> 18 år 47 - 80
Enhet: µmol/L
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU04133
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU04133
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00