Järn (S-)

Fe

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Järntablett bör ej tas dygnet före provtagningen

Stor inom- och mellandagsvariation.

Rutinmässigt vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.

Material/Provtagning

Provet tas före klockan 10 pga av dygnsvariation.
Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 11 år  5 - 28
12 - 18 år 5 - 34
> 18 år  9 – 34

Enhet: µmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU02508
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
 NPU02508
Senast uppdaterad

8 april 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00