RF (S-)

Reumatoid faktor, IgM

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av inflammatorisk led-/bindvävssjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 2 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.

Se vidare info >>>

Referensintervall

< 30 kE/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML201121
Senast uppdaterad

13 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00