RF (S-)

Reumatoid faktor, IgM

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av inflammatorisk led-/bindvävssjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering Se Provberedning >>>
Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 2 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

< 30 kE/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML100386
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02483
Senast uppdaterad

7 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00