Rtc-MCH (B-)

Rtc-Hemoglobin, massa

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Låga värden är en känslig indikator på järnbrist. B-Rtc-MCH har främst studerats hos dialyspatienter. En vanligt förekommande beslutsgräns för funktionell järnbrist hos hemodialyspatienter är
< 29 pg.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Övrigt

Analysen ingår inte B-Blodstatus utan beställs separat.

Referensintervall
> 17 år   24 - 36

Enhet: pg

EDI-kod ML200576
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00