RET-He (B-)

Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent 

Alternativa sökord Rtc-Hemoglobin, massa, Retikulocyter hemoglobineqvivalent, Hemoglobin i retikulocyter
System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Låga värden är en känslig indikator på järnbrist. B-Rtc-MCH har främst studerats hos dialyspatienter. En vanligt förekommande beslutsgräns för funktionell järnbrist hos hemodialyspatienter är
< 29 pg.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 2 dygn
Kyla, 2 till 8°C 2 dygn

 

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Övrigt

Analysen ingår inte B-Blodstatus utan beställs separat.

Referensintervall
> 18 år   28 - 36 pg

 

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200576
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU08694
Senast uppdaterad

7 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00