Albumin/Kreatinin kvot (U-)

Albumin/Krea kvot

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Mätning av kreatininrelaterat urinalbumin anses vara det bästa alternativet till tU-Albumin vid mätning av albumin i stickprov.
Bestämning av graden av albuminuri.

Vid extremt höga värden för U-Albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden. Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (t.ex. ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.

Material/Provtagning

5 mL färsk urin, helst morgonurin, i plaströr 75 x13 mm.
Art.nr 116, se rekvisitionsblankett >>

Rör med borsyretillsats skall ej användas.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Morgonurin:                      < 3,0 g / mol
Stickprov, ej morgonurin: < 5,0 g / mol

EDI-kod ML200117
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00