Albumin/Kreatinin kvot (U-)

Albumin/Kreatinin kvot

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Mätning av kreatininrelaterat urinalbumin anses vara det bästa alternativet till tU-Albumin vid mätning av albumin i stickprov.
Bestämning av graden av albuminuri.

Vid extremt höga värden för U-Albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden. Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (t.ex. ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.

Material/Provtagning

5 mL färsk urin, helst morgonurin, i plaströr 75 x13 mm.
Art.nr 116, se rekvisitionsblankett >>

Rör med borsyretillsats skall ej användas.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 2 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn

 

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Morgonurin:                      < 3,0 g / mol
Stickprov, ej morgonurin: < 5,0 g / mol

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200117
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SWE05310
Senast uppdaterad

11 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00