Pertussis

Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Bordetella pertussis (kikhosta).

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Bordetella pertussis DNA.
Ingående analyser: Bordetella pertussis-DNA.

Ange symtom och insjukningsdatum. 

På samma prov kan även Chlamydophila pneumoniae-DNA och Mycoplasma pneumoniae-DNA analyseras. För information om analyserna och provtagning, vänligen se aktuella provtagningsanvisningar. 

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork.  

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Kikhosta (infektion med Bordetella pertussis) ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Bordetella parapertussis kan inte påvisas med metoden.

Alternativa sökord

  • Kikhosta.
Senast uppdaterad

17 juni 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00