Aldosteron (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Diagnostik av primär och sekundär aldosteronism. Vid utredning av salt- och vattenmetabolismen, samt olika binjuresjukdomar.

Material/Provtagning

Viloprov: Tag fastande kl 8-9 i sängen.
Stressprov: Efter 2 timmars uppegående. Ange kroppsläge på remissen.

EDTA-rör, lila propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom 4 timmar, överför plasma till transportrör.

Hållbart 3 dygn i kylskåp. Om provet inte kan nå c-lab inom 3 dygn skall plasman frysas och provet skickas fryst.
OBS! Vid sambeställning av P-Aldosteron och P-Renin, följ provtagningsanvisning för P-Renin. 

Referensintervall
Vila  < 650 
Uppegående 60 - 980

 Enhet: pmol/L

Övrigt För mera information:
Se Karolinska Universitetslaboratoriet >>
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100981
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00