RDW, Red Blood Cell Distribution Width (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

RDW är ett mått på storleksvariationen hos erytrocyterna. Anemier kan klassificeras med hjälp av kombinationen MCV och RDW i sex initiala kategorier: mikrocytär, normocytär eller makrocytär, var och en med antingen högt eller lågt RDW. Dessa kategorier kan ytterligare delas in i kategorier beroende på antalet retikulocyter

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 2 dygn
Kyla, 2 till 8°C 2 dygn

 

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

12,5 – 16,0 %

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200310
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00