Dermatofyter

Indikation

Misstanke om infektion i keratiniserad vävnad orsakad av

  • dermatofyter, t.ex. Trichophyton, Epidermophyton eller Microsporum
  • Malassezia (Pityriasis versicolor)
  • annan jäst- eller mögelsvamp

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA), mikroskopi och odling.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange symtom, provlokalisation, utlandssmitta, utländsk härkomst (land).

Dermatofyter

Beställ: Dermatofyt-DNA (hudskrap; hår, hårbotten; nagelskrap).
Ingående analyser: Dermatofyt-DNA (gruppgemensam), Microsporum-DNA (gruppgemensam) samt Trichophyton rubrum-, T. interdigitale-, T. tonsurans-, och T. violaceum-DNA.

Malassezia

Beställ: Mikroskopi, malassezia/pityriasis.

Annan jäst- eller mögelsvamp

Beställ: Svampodling, jäst- och mögelsvamp.

Provtagning

Bilder på materiel

Hudskrap, hår och hårbotten samt nagelskrap

Provtagningsmateriel: Glasrör, svart kork. 

Beskrivning:

Hudskrap
Tvätta med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från kanten av hudförändringen.

Hår och hårbotten
Skrapa från fjällning i hårbotten, hårstrån rycks ut med pincett så att roten följer med.

Nagelskrap
Nageln tvättas med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från nagelplattan och djupt under nageln, på angripet ställe.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl eller rumstemperatur fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Dermatofyt-DNA: Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Svampodling, jäst- och mögelsvamp: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit. Odling pågår i 3 veckor.

Mikroskopi, malassezia/pityriasis: Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • Svamp, hår
  • Svamp, hud
  • Ringorm
  • Nagelsvamp.
Senast uppdaterad

31 maj 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00