LD (S-)

Laktatdehydrogenas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ospecifik indikator på vävnadsskada, t ex hjärt-, skelettmuskulatur, lever, erytrocyter.

Material/Provtagning

Provet tas utan stas och muskelaktivitet.
Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera provet inom 2 timmar.
Serum måste vara hemolysfritt.

Se Provberedning >>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 4 dygn
Kyla, 2 till 8°C 4 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall
   
1 - 4 veckor 2,6 - 8,3
1 mån - 3 år 2,2 - 4,9
4 - 8 år 2,0 - 4,1
9 - 17 år 1,9 - 4,3
18 - 70 år  < 3,5
 > 70 år < 4,3

 Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU22289
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02546
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00