LD (S-)

Laktatdehydrogenas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ospecifik indikator på vävnadsskada, t ex hjärt-, skelettmuskulatur, lever, erytrocyter.

Material/Provtagning

Provet tas utan stas och muskelaktivitet.
Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera provet inom 2 timmar.
Serum måste vara hemolysfritt. Se vidare info >>

Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i rumstepmperatur eller kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall
   
1 - 4 veckor 2,6 - 8,3
1 mån - 3 år 2,2 - 4,9
4 - 8 år 2,0 - 4,1
9 - 17 år 1,9 - 4,3
18 - 70 år  < 3,5
 > 70 år < 4,3

 Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU22289
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00