Hepatit B-virus, antigen och antikroppar

Indikation

Akut hepatit

Hepatit B-screening

Uppföljning av kronisk hepatit B

Immunitetskontroll

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Vid akut hepatit utan känd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C.

Akut hepatit eller kronisk hepatit B

Beställ: Hepatit B akut/kron
Ingående analyser: HBs-ag och HBc-ak

Vid uppföljning av kronisk hepatit B, ange uppföljning av hepatit B och önska HBe-ag, HBe-ak och HBs-ak. 

Immunitetskontroll, okänd serostatus

Beställ: Hepatit B immunitet
Ingående analyser: HBs-ak och HBc-ak

Immunitetskontroll, efter vaccinering

Beställ: Hepatit B Immunitet efter vaccinering
Ingående analyser: HBs-ak

Hepatit B-screening

Beställ: Hepatit B HBsAg screening
Ingående analyser: HBs-ag

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva svar kommenteras.

Hepatit B ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Om patienten inte är känd sedan tidigare kompletteras positiva HBs-ag också med markörer för E-systemet, anti-HBc IgM (om positiv i HBc-ak) samt anti-HBs. Laboratoriet lägger till de antikroppsanalyser som krävs för att kunna göra en bedömning av analysresultatet. 

Alternativa sökord

  • HBV.
Senast uppdaterad

09 oktober 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00