Allmän odling från sår, mjukdelar etc.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i ytligt eller djupt sår, mjukdelar, led, genitalia, punktat, öga, öra, CVK etc.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange symtom, eventuellt underliggande sjukdomar och antibiotikabehandling (pågående och avslutad). 

Abscess

Beställ: Allmän odling, abscess

Ledvätska

Beställ: Allmän odling, ledvätska

Ange om främmande material i led (exempelvis protes), kända ledsjukdomar (exempelvis RA), immunnedsättning, eventuell läkemedelsbehandling. 

Sekret, öppet sår

Beställ: Allmän odling, sekret

Ange provtagningslokalisation och om infektionen är ytlig eller djup. 

Sekret, konjunktiva/öra

Beställ: Allmän odling, sekret

Ange provtyp och provtagningslokalisation. 

Övrigt (CVK, spiral, biopsimaterial etc.)

Beställ: Allmän odling, övrigt

Ange provtyp och provtagningslokalisation. 

 

Provtagning

Bilder på materiel

 

 

 

 

Abscess

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Desinficera huden och incidera abscessen. Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Snurra provtagningspinnen djupt i skadan. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.

Ledvätska

Alternativ 1

Provtagningsmateriel:Bakt. set, rosa kork.

Beskrivning: 1-2 droppar ledvätska droppas i vätskan i provtagningsröret. Skruva sedan på korken.


Alternativ 2

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning: Spruta in ledvätska i provtagningsröret. Skruva på korken. 

Sekret, öppet sår

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Prov tas från sårkant mellan frisk och infekterad vävnad med provtagningspinnen. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.

 

Sekret, konjunktiva

Provtagningsmateriel: Bakt. set, orange kork.

Beskrivning:

 • Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Rulla provtagningspinnen i konjunktivalsäcken.
 • Stoppa pinnen i provtagningsröret och snurra några varv. 
 • Kasta pinnen och skruva på korken.

Sekret, öra

Provtagningsmateriel: Bakt. set, orange kork. 

Beskrivning:

 • Provta med provtagningspinnen.
 • Stoppa pinnen i provtagningsröret och snurra några varv. 
 • Kasta pinnen och skruva på korken.

 

Övrigt (CVK, spiral, biopsimaterial etc.) 

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning: Placera material i rör. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 2-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Rutinmässigt utförs både aerob och anaerob odling. Vid förlängd anaerob odling lämnas svar efter ca en vecka. 

Resistensbestämning utförs av misstänkt patogena bakteriefynd där resistensförhållanden inte kan anses kända på förhand.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja. Se ackrediteringens omfattning för information om vilka provtagningsmaterial som är ackrediterade.

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

 • Allmänodling
 • Punktion
 • Sårodling
 • Abscess
 • Furunkel
 • Böld.
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00