Insulin (fS-)

System fS-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av oklar hypoglykemi.

Material/Provtagning

Tas efter 12 timmars fasta
Gelrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

1,9 - 23 mIE/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200272
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02496
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00