Appendix

System  
Specialitet Klinisk patologi och cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi, 
tel. 08-123 192 00 
Remiss Pat-Cyt M0010
Speciella remissuppgifter Indikation för ingrepp och makroskopiskt fynd. Ange om tecken till perforation iakttagits. Vidare bör information ges om eventuella fynd i övrigt, särskilt vad gäller terminala ileum, caecalpol, lymfkörtlar respektive tubor och ovarier.
Material/Provtagning Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning Använd en volym minst 10 gånger preparatvikten.
Preparatet bör inte skäras/klippas upp innan fixering.
Hantering/Hållbarhet

OBS! Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.
Tänk på att prover som skickas med post måste skyddas mot frostskador på vintern.

Senast uppdaterad

5 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00