Urea (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bedömning av vattenbalansen och förändringar i protein- och aminosyraomsättningen. Värdering av toxiska symptom vid uremi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 7 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 4 v 2,1 - 8,8
1 - 12 mån 2,1 - 6,5
1 - 10 år 3,1 - 7,8
11 - 17 år 2,7 - 7,1
Kvinnor 18 - 50 år 2,6 - 6,4
Män 18 -50 år 3,2  - 8,1
Kvinnor > 50  år 3,1 - 7,9
Män > 50 år 3,5 - 8,2

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01459
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01459
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00