LDL-kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp. 

Hantering/Hållbarhet

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Flickor 1 v - 5 mån 0,45 - 2,2
Pojkar 1 v - 5 mån 0,54 - 2,4
Flickor 6 mån - 8 år 0,70 - 2,6
Pojkar 6 mån - 8 år 0,83 - 2,8
Flickor 9 - 17 år 1,2 - 5,0
Pojkar 9 - 17 år 1,1 - 3,6
18 - 30 år 1,2 - 4,3
31 - 50 år 1,4 - 4,7
> 50 år 2,0 - 5,3

”Önskvärda konc.” enligt Läkemedelsverket:  < 3,0
”Vid mycket hög kardiovaskulär risk”             < 2,5

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU10171
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01568
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00