LDL-kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp. 

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Flickor 1 v - 5 mån 0,45 - 2,2
Pojkar 1 v - 5 mån 0,54 - 2,4
Flickor 6 mån - 8 år 0,70 - 2,6
Pojkar 6 mån - 8 år 0,83 - 2,8
Flickor 9 - 17 år 1,2 - 5,0
Pojkar 9 - 17 år 1,1 - 3,6
18 - 30 år 1,2 - 4,3
31 - 50 år 1,4 - 4,7
> 50 år 2,0 - 5,3

”Önskvärda konc.” enligt Läkemedelsverket:  < 3,0
”Vid mycket hög kardiovaskulär risk”             < 2,5

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU10171
Senast uppdaterad

8 mars 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00