Progesteron, 17-OH- (S-)

Hydroxiprogesteron, 17-alfa-

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke om adrenal 21-hydroxylasdefekt. Medicinering med glukokortikoider samt doping med anabola steroider eller testosteron kan ge låga värden. Om testosterondoping misstänks kan kvoten Testosteron/17-OH-P ge viss information.

Material/Provtagning

Provet ska tas kl 09-13 pga dygnsvariation.
Serumrör, gul propp.

Se viadre info >>  

Referensintervall

Enhet: nmol/L

Barn:
Före puberteten: < 6
Referensintervallet gäller ej för barn < 5 dagar.

Kvinnor:

Follikelfas

< 5

Lutealfas

< 18

Postmenopaus

< 5

Män:

< 10 

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02460
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00