Ceruloplasmin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange eventuell östrogensubstitution.
Indikation/Bedömning

Vid Wilsons sjukdom, kopparinlagring.

Material/Provtagning

Serum med gel, gul propp.

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00