D-dimer (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om djup ventrombos, lungemboli respektive DIC (disseminerad intravasal koagulation).

Material/Provtagning

Citratrör, blå propp, innehåller 3.2 % (0.109 mol/L) natriumcitrat.

Röret ska fyllas tills vakuumverkan upphör samt vändas 10 gånger omedelbart efter provtagning.
Provtagning ska ske genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. 

Ange provtagningstid!

Hantering

Centrifugera provet inom 1 timme i 10 minuter vid cirka 3000 x g (alt. 15 min vid 2000 x g). Plasma överförs sedan till ett plaströr.
OBS! Lämna alltid kvar 5 - 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Märk röret Plasma.

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet Hållbart 8 timmar vid rumstemperatur.
Vid förvaring mer än 8 timmar fryses plasman.
Fryses plasman inom 6 timmar kan även APT-tid, Fibrinogen och PK analyseras på samma rör. 
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
 
Ålder  
>17 år <0,50 mg/L

 

Ackrediterad  Ja
EDI-kod NPU19767 (centrallab), ML200616 (närlab)
Ekonomikod
(på fakturor m.m.)
SWE05096
Senast uppdaterad

17 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00