Kortisol (tU-)

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinssamling börjar och slutar samt urinvolym.
Urinsamling ska ske under 24 timmar.
Indikation/Bedömning

Hyperkortisolism, Cushingsyndrom.

Material/Provtagning

Dygnssamling i dunk utan tillsats.
Se Instruktion för samling av dygnsmängd urin.
Förvara urinen i kyl under uppsamlingsperioden.

Hantering/Hållbarhet

Skicka hela volymen alt. blanda, mät urinen och häll av cirka 5 mL i transportrör.
Skriv totalvolymen och uppsamlingstid på remissen.

Referensintervall

40 - 170 nmol/dygn

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04360
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00