Sediment (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid utredning av njurparenkymskada. För påvisande av pyuri och hematuri används testremsor.

Material/Provtagning

Urin som är så koncentrerad som möjligt, helst morgonurin.

Urinrörsmynningen ska inte tvättas omedelbart före provtagningen. Patienten börjar kissa i toaletten och efter en stund förs en ren urinbägare in i urinstrålen och fylls till hälften.

Hantering/Hållbarhet

Urinen blandas väl och förs över till ett BD Vacutainerrör (med spräcklig propp) med hjälp av ett överföringsstrå för att få korrekt volym i röret, 8 ml, och undvika bakteriebildning som försvårar bedömningen av sedimentet. Därefter blandas röret väl så att konserveringsmedlet i BD Vacutainerröret löser sig.
Urinen i BD Vacutainerröret är nu hållbar i 48 timmar.
Alternativt tas 10 ml urin i centrifugrör. Urinen ska då analyseras inom 1 timme i rumstemperatur eller max 4 timmars kylförvaring.

Rekvisition från SYNLAB:
Urinprovrör 8,0 ml, koniskt botten, med spräcklig propp för U-sediment samt Överföringshållare (-strå) för urin, 10 mm, artikelnummer: 119.

Rekvisition från BD:
BD Vacutainerrör, artikelnummer: 364992.
BD överföringsstrå, artikelnummer: 364940.
Sediment 

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Referensintervall
Erytrocyter 0 - 3
Leukocyter 0 - 3
Hyalina cylindrar 0 - 3
Korniga cylindrar 0

Enhet: antal/synfält

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Övrigt Vid beställning av U-Sediment skall alltid U-komponenter beställas samtidigt, för adekvat bedömning.
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200106
EDI-kod närlab ML200316
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU04222
Senast uppdaterad

7 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00