Kadmium (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031–342 13 25

Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

Stickprov urin i rör utan tillsats.

På yrkesexponerade tas stickprov i slutet på veckan efter arbetsdagens slut, på andra personer tas morgonurin.
Se vidare info >> 

Referensintervall

< 2 µmol/mol kreatinin

 Ackrediterad  Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00