Ca-fosfatprodukt (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Beslutsgräns: Målvärde vid hemodialys < 4,5 mmol2/L2

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Övrigt Vid beställning av S-Ca-fosfatprodukt utförs mätning av S-Calcium, S-Albumin och S-Fosfat och S-Ca-fosfatprodukt räknas ut med formeln S-Ca-fosfatprodukt = S-Calcium, albuminkorrigerat x S-Fosfat och besvaras utan referensintervall. Även S-Calcium, albuminkorrigerat besvaras.
EDI-kod ML200561
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00