Ca-fosfatprodukt (S-)

Alternativa sökord CaxP
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Beslutsgräns: Målvärde vid hemodialys < 4,5 mmol2/L2

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 4 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Övrigt Vid beställning av S-Ca-fosfatprodukt utförs mätning av S-Calcium, S-Albumin och S-Fosfat och S-Ca-fosfatprodukt räknas ut med formeln S-Ca-fosfatprodukt = S-Calcium, albuminkorrigerat x S-Fosfat och besvaras utan referensintervall. Även S-Calcium, albuminkorrigerat besvaras.
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200561
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01443
Senast uppdaterad

11 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00