HTLV I/II, antikroppar

Indikation

Misstanke om infektion med HTLV I/II

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA).

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi.

Ange tidpunkt för misstänkt expositionstillfälle. 

Beställ: HTLV-1/HTLV-2 antikroppar

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter.
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Serum Gelrör, gul propp

 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör.

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. Vid positivt resultat utförs konfirmerande undersökning på referenslaboratorium. Svar på konfirmerande test lämnas inom cirka en månad.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Infektion med HTLV I/II ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

  • Humant T-lymfotropt virus.
Senast uppdaterad

14 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00