Koppar (S-)

Cu (S-)

System S-
Specialitet Klinisk Kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031 – 342 13 25

Remiss Klinisk kemi
Induikation/Bedömning Se information >>
Material/Provtagning Gelrör med gul propp.

 
 
Hantering/Hållbarhet Se info >>
Referensintervall ≥ 11 år: 11 - 23 µmol/L
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00