Kvicksilver (B-)

Hg (B-)

System B-
Specialitet Klinisk Kemi
Utförande laboratorium

ALS Scandinavia
Tel 0920-28 99 00

Remiss Klinisk kemi
Material/Provtagning

Na-Heparinrör, mörkblå propp. Vänd röret minst 5 ggr efter provtagning.

Kan beställas från ALS Scandinavia.
Centrifugeras ej! 
Se vidare info >>

Referensintervall < 35 nmol/L
Gäller personer med lågt eller måttligt fiskintag.
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00