IgE (S-)

Immunoglobulin E

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB, tel. 08-123 191 60
Remiss

Pappersremiss: Allergi
Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen

Indikation/Bedömning

Ospecifik test som mäter den totala mängd IgE-antikroppar i blodet.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8h
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall                                      
Ålder kE/L
6 veckor < 5,2
3 månader < 9,2
6 månader < 16,4
9 månader  < 22,6
12 månader < 29,2
2 år < 51,7
3 år < 72
4 år < 90
5 år < 108
6 år < 126
7 år < 142
8 år < 160
9 år < 176
10 år < 192
11-17 år < 148
>18 år < 114

 

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU57454
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02482
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00