IgE (S-)

Immunoglobulin E

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB, tel. 08-123 191 60
Remiss Allergi
Indikation/Bedömning

Ospecfik test som mäter den totala mängd IgE-antikroppar i blodet.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 48 timmar i kylskåp. Se vidare info >>> Förvaras i kyl om transport inte sker samma dag som provtagningen.
Vid längre än 48 timmars förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall Nya referensintervall för barn:                                      
Ålder kE/L
6 veckor < 5,2
3 månader < 9,2
6 månader < 16,4
9 månader  < 22,6
12 månader < 29,2
2 år < 51,7
3 år < 72
4 år < 90
5 år < 108
6 år < 126
7 år < 142
8 år < 160
9 år < 176
10 år < 192
11-17 år < 148

Referensintervall för vuxna: < 114 kE/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU57454
Senast uppdaterad

17 februari 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00