MCH (B-Erc-)

Hemoglobin, massa

System B-Erc-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För karakterisering av anemier.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering/Hållbarhet

Hållbart 6 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Referensintervall
1 dag 30 - 40
2 - 7 dagar 30 - 36
8 - 14 dagar 27 - 33
15 - 30 dagar 28 - 33
31 - 60 dagar 27 - 32
61 - 180 dagar 25 - 30
6 mån - 17 år 25 - 31
> 17 år   27 - 33

Enhet: pg

Övrigt  Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
EDI-kod SWE05129
EDI-kod närlab ML200183
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00