MCH (B-Erc-)

Hemoglobin, massa

System B-Erc-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

För karakterisering av anemier.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering

Se Provberedning >>>
Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 6 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn

 

Referensintervall
1 dag 30 - 40
2 - 7 dagar 30 - 36
8 - 14 dagar 27 - 33
15 - 30 dagar 28 - 33
31 - 60 dagar 27 - 32
61 - 180 dagar 25 - 30
6 mån - 17 år 25 - 31
> 17 år   27 - 33

Enhet: pg

Övrigt  Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200101
EDI-kod närlab ML200183
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SLL00101
Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00