ANCA - MPO-Ak, PR3-Ak och GMB-Ak (S-)

Myeloperoxidas-ak (IgG), Proteinas-3-ak (IgG), GBM-ak

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortale
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vaskulitscreening, analys av antikroppar mot MPO, PR3 och GBM. Misstanke om/utredning av systemisk vaskulit, reno-pulmonellt syndrom, snabbt progredierande glomerulonefrit, granulomatös polyangit (tidigare Wegeners granulomatos), mikroskopisk polyangit, anti-GBM-sjukdom (anti-glomerulärt basalmembran-sjukdom, tidigare Goodpastures syndrom) m.m.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Rumsteperatur, 20 till 25 °C Längsta förvaringstid
GBM-ak 1 dygn
MPO-ak 1 dygn
PR3-ak 1 dygn

Kyla, 2 till 8 °C Längsta förvaringstid
GBM-ak 14 dygn
MPO-ak 14 dygn
PR3-ak 14 dygn


Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras minst två gånger per vecka.

Referensintervall
GBM-ak <7,0 U/L
MPO-ak <3,5 IU/L
PR3-ak <2,0 IU/L
Övrigt

Bedömning:

GBM-ak

<7,0 U/L

7,0 – 10 U/L

>10 U/L

GBM-antikroppar ej påvisade.

GBM-antikroppar gränsvärde.

GBM-antikroppar påvisade.
MPO-ak

<3,5 IU/L

3,5 – 5,0 IU/L

>5,0 IU/L

MPO-antikroppar ej påvisade.

MPO-antikroppar gränsvärde.

MPO-antikroppar påvisade.
PR3-ak

<2,0 IU/L

2,0 – 3,0 IU/L

>3,0 IU/L

PR3-antikroppar ej påvisade.

PR3-antikroppar gränsvärde.

PR3-antikroppar påvisade.
Ackrediterad

Nej

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ANCA (MPO-ak, PR3-ak) + GBM ML201234
GBM-ak NPU59206
MPO-ak NPU59207
PR3-ak NPU59208

Produktnummer
(ses på fakturan)

ANCA (MPO-ak, PR3-ak) + GBM SLL51243
GBM-ak SLL51141
MPO-ak SLL51155
PR3-ak NPU12573

Alternativa sökord

Myeloperoxidas-ak (IgG), Proteinas-3-ak (IgG), GBM-ak
Senast uppdaterad

29 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00